Poriëndetectie

Indien een conservering poriën bezit, is de diffusieweerstand van de conservering op de betreffende plaatsen niet optimaal. Poriën zijn vaak lastig visueel waarneembaar. 

icoon waarschuwing

Met een poriëndetector test DCC de geconserveerde ondergrond op aanwezigheid van poriën. Het is een belangrijke aanvulling op een visueel uitgevoerde inspectie. Het aanbrengen van een volledig gesloten laag is vooral belangrijk bij de inwendige conservering van tanks en vaten. Poriën, of anders gezegd “pinholes”, zorgen voor vermindering van de diffusieweerstand van het verfsysteem en leiden tot de opname van water of de inhoud van een tank, leiding of vat met als mogelijk gevolg corrosieschade. In de metaalconserveringsbranche worden veel technieken en apparaten voor poriëndetectie gebruikt. Er kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde (laagspanning) “sponstesters” en (hoogspanning) “vonktesters”. DCC beschikt over de noodzakelijke apparatuur en belangrijker, over kennis en ervaring van de normen en procedures zoals bijvoorbeeld NACE SP0188 in de uitvoering van deze testen. Het ondeskundig uitvoeren van dit soort testen kan leiden tot onherstelbare schade aan de conservering. Klik hier voor een overzicht van de meest gangbare testmethodieken aangaande het detecteren van poriën.

Gangbare testmethodieken ‘poriëndetectie’

De duurzaamheid van een verfsysteem voor met name zogenaamde “linings” valt of staat met de aanwezigheid van poriën, ofwel zogenaamde pinholes. Een porie of pinhole is een opening in een verfsysteem dat geheel of gedeeltelijk het aanwezige medium de mogelijkheid biedt om in te dringen in een conserveringssysteem. Daar een conservering is aangebracht om ondergrond en medium van elkaar te scheiden, dient dit als een conserveringsgebrek beschouwd te worden. Poriën of openingen in verfsystemen kunnen gedetecteerd worden middels  poriëndetectie-apparaten. Poriëndetectie-apparaten worden doorgaans onderverdeeld in twee hoofdcategorieën, hoogspanning en laagspanning. Met behulp van een hoogspanning poriëndetectie-apparaat kunnen gehele of gedeeltelijke poriën gedetecteerd worden. Door het gebruik van een laagspanning poriëndetectie-apparaat kunnen slechts volledige poriën gedetecteerd worden. Indien juist uitgevoerd, worden zowel hoog- als laagspanning poriëndetectieapparatuur beschouwd als zijnde een niet destructieve test.

Het ondeskundig uitvoeren van hoogspanning poriëndetectie kan echter leiden tot onherstelbare schade aan de conservering. Een te hoge spanning (voltage), een verkeerde detectiesnelheid alsmede veelvuldige overlappen kunnen een verfsysteem onherstelbaar beschadigen. Regelmatig worden met de beste bedoelingen, bestaande coatings (veelal wrappings) getest op aanwezigheid van poriën middels hoogspanning poriëndetectieapparatuur om trachten vast te stellen in hoeverre een bestaande coating een “2e” leven” gegund kan worden. Men realiseert zich niet dat een bestaande coating in de loop der jaren een bepaalde hoeveelheid vocht (of andersoortig medium) heeft geabsorbeerd. De opgenomen hoeveelheid medium in de coating fungeert als geleider waardoor een onevenredig hoog voltage op de coating wordt toegepast. Onherstelbare schade van de coating kan het gevolg zijn. Het testen van coatings op aanwezigheid van poriën is specialistenwerk en dient bij voorkeur volgens een vooraf vastgestelde normering uitgevoerd te worden. Een voorbeeld van een gangbare norm is NACE SP-0188, maar er zijn vele andere normen in de industrie toepasbaar. Bel of mail met DCC indien u vragen heeft over het testen van coatings op aanwezigheid van poriën.

dikte meeten

Klik hier voor
Overige diensten