Laboratoriumtechnieken

De juiste interpretatie van laboratoriumresultaten is net zo belangrijk als het verrichten van laboratoriumtesten op zichzelf. Een middels labonderzoek aangetoonde afwijking is niet per definitie de hoofdoorzaak van het falen van een conserveringssysteem.

Corrosiebescherming kan soms (vroegtijdig) falen. De kosten van corrosiebescherming zijn aanzienlijk en de geleden schade bij het onverwacht falen van de corrosiebescherming zijn dan ook vaak hoog. DCC heeft ruime ervaring in het verrichten van schadeanalyses. Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat het falen vrijwel per definitie is veroorzaakt door het conserveringsbedrijf. Er zijn vele andere redenen waarom conserveringssystemen soms vroegtijdig falen zoals bijvoorbeeld een verkeerd verftechnisch advies, een gewijzigde gebruiksparameter van een installatie of zelfs fouten tijdens de fabricage van een verfproduct.  

Een schadeanalyse begint altijd met een gedegen advies waarin allereerst wordt gekeken naar het doel en de positie van de opdrachtgever. Vaak bestaat de neiging om zoveel mogelijk zaken te analyseren en te testen zonder dat wordt geëvalueerd of dit bijdraagt aan het vinden van een oplossing. Schadeanalyses vragen niet alleen de juiste techniek maar vooral de juiste tactiek.

DCC verricht schadeanalyses door gebruik te maken van diverse laboratoriumtechnieken en inspectietechnieken. Echter, de juiste interpretatie van inspectie- en analyseresultaten is bepalend voor een gedegen schadeanalyse. Hierbij kan veelal de hoeveelheid mogelijke oorzaken teruggebracht worden alsmede de reden, of combinatie van redenen, worden vastgesteld.

staalwerk voorbehandeling

Detectie van walshuid

Niet volledig verwijderde walshuid is een vaak voorkomende oorzaak van het vroegtijdig falen van het conserveringssysteem. Walshuid gedraagt zich kathodisch (edeler) ten opzichte van staal.

Lees meer >

Klimatologische  omstandigheden

Blaarvorming

Blaarvorming van een conserveringssysteem wordt beschouwd als zijnde een defect en kan vele oorzaken hebben. Blaarvorming in verfsystemen kan meerdere oorzaken hebben. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van…

Lees meer >

Laag dikte

PAK houdende verfsystemen

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) zijn carcinogeen en worden vaak aangetroffen in oude koolteer(epoxy) verf. Deze stoffen vertegenwoordigen een gezondheidsrisico voor de…

Lees meer >

doorharding

Chroom-6 houdende conserveringssystemen

Zeswaardig chroom komt voor in bepaalde oude conserverings systemen. Het vertegenwoordigt een groot risico voor degenen die dit type conservering moeten verwijderen.

Lees meer >

kleurmeting

Zware metalen in verfsystemen

Zware metalen zoals lood komt voor als pigmentering in bepaalde oude conserveringssystemen. Het vertegenwoordigt een groot risico voor degenen die dit type conservering moeten verwijderen.

Lees meer >