Zware metalen in verfsystemen

Zware metalen zoals lood komt voor als pigmentering in bepaalde oude conserveringssystemen. Het vertegenwoordigt een groot risico voor degenen die dit type conservering moeten verwijderen.

icoon arbitrage en mediation

Loodhoudende verfsystemen, o.a. zogenaamde lood(ijzer)menies, zijn zeer effectieve coatings voor bescherming van staal tegen corrosie in “de open lucht” en werden in het verleden veelvuldig toegepast. Lood gaat een reactie aan met het omgevingsklimaat en het reactieproduct werkt passiverend voor stalen ondergronden waardoor corrosie sterk wordt verminderd. Een nadeel van loodhoudende verf is dat het zeer giftig is voor mens en milieu. Loodhoudende verven mogen daarom sinds 1985 niet meer toegepast worden. Het kan echter voorkomen dat een bestaande conservering verwijderd dient te worden en dat het vermoeden bestaat dat er sprake is van de aanwezigheid van loodhoudende verf. De oude loodhoudende verf kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de medewerkers van het conserveringsbedrijf. Het kan noodzakelijk zijn om (kostbare) beheersmaatregelen te nemen om de emissie naar mens en milieu te beperken. DCC kan u bijstaan met het vaststellen van lood en andere zware giftige metalen in bestaande conserveringslagen. Naast lood werd er in het verleden ook gebruik gemaakt van metalen zoals Chroom en cadmium. Door het afnemen van verfmonsters op locatie en laboratoriumonderzoek middels infraroodtechniek, XRF of kalometrische metingen kan onomstotelijk worden vastgesteld of en hoeveel zware metalen de verfmonsters bevatten.

dikte meeten

Klik hier voor
Overige diensten