Schade-analyse

Schadeanalyses vereisen niet alleen de juiste techniek maar vooral de juiste strategie.

Icoon onderhoudsstrategieën

Corrosiebescherming kan soms (vroegtijdig) falen. De kosten van corrosiebescherming zijn aanzienlijk en de geleden schade bij het onverwacht falen van de corrosiebescherming zijn dan ook vaak hoog. DCC heeft ruime ervaring in het verrichten van schadeanalyses. Vaak wordt ten onrechte aangenomen dat het falen vrijwel per definitie is veroorzaakt door het conserveringsbedrijf. Er zijn vele andere redenen waarom conserveringssystemen soms vroegtijdig falen zoals bijvoorbeeld een verkeerd verftechnisch advies, een gewijzigde gebruiksparameter van een installatie of zelfs fouten tijdens de fabricage van een verfproduct.  

Een schadeanalyse begint altijd met een gedegen advies waarin allereerst wordt gekeken naar het doel en de positie van de opdrachtgever. Vaak bestaat de neiging om zoveel mogelijk zaken te analyseren en te testen zonder dat wordt geëvalueerd of dit bijdraagt aan het vinden van een oplossing. Schadeanalyses vragen niet alleen de juiste techniek maar vooral de juiste tactiek.

DCC verricht schadeanalyses door gebruik te maken van diverse laboratoriumtechnieken en inspectietechnieken. Echter, de juiste interpretatie van inspectie- en analyseresultaten is bepalend voor een gedegen schadeanalyse. Hierbij kan veelal de hoeveelheid mogelijke oorzaken teruggebracht worden alsmede de reden, of combinatie van redenen, worden vastgesteld.

dikte meeten

Klik hier voor
overige diensten