Kostenraming

Een kostenraming kan dienen als controle op een geoffreerd bedrag of als basis fungeren voor budgetaanvragen. DCC levert marktconforme kostenramingen.

icoon kostenraming

DCC heeft jarenlang ervaring in de metaalconservering branche en kan vanuit deze ervaring kostenramingen verzorgen op basis van marktconforme en actuele kentallen. Kostenramingen zijn nodig voor budgetteringsdoeleinden en als verificatie van aanbiedingen van aannemers. Het komt regelmatig voor dat aanbiedingen van aannemers onderling sterk afwijken. Dat heeft een aantal oorzaken. Verschillen van inzicht tussen aannemers ten aanzien van voorbehandeling en het verfsysteem kunnen leiden tot technisch inhoudelijke verschillen tussen offertes en dientengevolge aanzienlijke prijsverschillen. Ook marktwerking en specialisatie zijn mogelijke oorzaken voor prijsverschillen. DCC maakt de verschillen tussen verschillende offertes inzichtelijk en helder zodat beheerders van installaties op basis van onderbouwde argumenten een keuze voor een bepaalde offerte kunnen maken.

dikte meeten

Klik hier voor
overige diensten