Arbitrage en mediation

Via mediation kan de gang naar de rechtbank vaak voorkomen worden. Mocht (arbitrage) recht spraak onvermijdelijk zijn, staat DCC u bij als “getuigenexpert”.

icoon arbitrage en mediation

Vaak is het zo dat partijen als eigen deskundigen optreden. Rechters zullen snel tot de conclusie komen dat ze niet beschikken over de noodzakelijke expertise en een externe partij inschakelen. Het mag duidelijk zijn dat dit gepaard gaat met hoge kosten en doorgaans niet leidt tot een snelle uitspraak in het conflict. Het is mogelijk om als partijen vooraf, met wederzijds goedvinden, een partij inschakelen en vervolgens een gezamenlijke opdracht formuleren. DCC heeft ruime ervaring in dit soort zaken en heeft diverse zaken tot tevredenheid van beide partijen afgewikkeld. De aanpak die wordt gevolgd is dat eerst een grondige analyse van de formele documenten en afspraken wordt gemaakt tussen partijen en dat de aard en de omvang van het (fysieke) probleem duidelijk in kaart wordt gebracht. Hierna wordt een gedegen rapportage opgesteld welke als basis dient voor de verdere afhandeling. Uit ervaring weten we dat vrijwel elk probleem op het gebied van corrosiebescherming en conservering een samenspel is van meerdere oorzaken waarbij de bron van de oorzaken vaak bij de beide partijen kan liggen. Zelden is het zo dat een probleem en het daaruit voortkomende geschil een enkele oorzaak of veroorzaker heeft.

dikte meeten

Klik hier voor
overige diensten