Conserveringsspecificaties

Conserverings specificaties

Een gedegen conserverings specificatie is een noodzakelijke basis voor ieder succesvol conserveringsproject waarbij verwachtingen in concrete eisen worden gegoten. DCC levert eenduidige specificaties welke tot helderheid leiden voor alle betrokken partijen.

icoon waarschuwing

Een goede en actuele conserveringsspecificatie is de essentiële basis voor elk succesvol conserveringsproject. Het vooraf stellen van duidelijke eisen en procedures is belangrijk. DCC heeft een ruime ervaring in het opstellen van “traditionele” specificaties maar ook specificaties voor DBFM projecten (design, build, finance and maintain). DCC kan aannemers assisteren met het opstellen van aanbiedingen in het kader van zogenaamde “vraagspecificaties” (op basis van functionele eisen) zoals deze door de landelijke- en provinciale overheden in de markt worden gezet. Klik hier voor meer informatie omtrent conserveringsspecificaties.

 

Meer info over conserveringsspecificaties

Een goede conserveringsspecificatie is de basis voor een succesvol project. Naast een goede specificatie is ook een goed test- en inspectieplan (TIP) van belang. Dit document geeft een overzicht van alle testen en beoordelingen die moeten worden uitgevoerd, wanneer ze worden uitgevoerd, volgens welke norm of procedure en wat de goed- en afkeurcriteria zijn. 

DCC kan assisteren bij zowel het opstellen van specificaties als ook het opstellen van test- en inspectieplannen. Wanneer een opdrachtgever een eigen standaard specificatie gebruikt dan is het verstandig om deze periodiek aan te passen en weer “up to date” te maken. Normen waar naar in specificaties wordt gerefereerd kunnen zijn veranderd of zelfs zijn verdwenen of vervangen.

Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van zogenaamde vraagspecificaties waarin de opdrachtnemer niet langer een concrete uitvoeringsvraag krijgt voorgelegd maar een prestatie moet leveren gedurende een specifieke periode. In deze specificatie ligt de beslissing over bijvoorbeeld de keuze van het verfsysteem en de verdere aanpak ten aanzien van voorbehandeling en applicatie voor een belangrijk deel bij de opdrachtnemer. Deze specificaties zijn vaak complex en abstract. DCC kan op basis van haar ervaring opdrachtnemers van dienst zijn bij het opstellen van een aanbieding maar ook bij het opstellen van diverse soorten specificaties voor opdrachtgevers.

dikte meeten

Klik hier voor
overige diensten