Inspectie

Inspectie is het middel om vast te stellen in hoeverre voldaan wordt aan concrete besteks-eisen. DCC beschikt over professionele gecertificeerde inspecteurs met decennialange ervaring. Een inspecteur van DCC baseert zich uitsluitend op feiten en niet op meningen.

Het uitvoeren van verftechnische inspecties is één van de hoofdactiviteiten. Verftechnische inspecties worden uitgevoerd in opdracht van asset eigenaren,  verfleveranciers en aannemers in zowel binnen- als buitenland. Verftechnische inspecties hebben tot doel om te verifiëren of het werk wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vooraf overeengekomen regels en voorwaarden. Ondanks het feit dat kwaliteitscertificering volgens ISO 9000 gemeengoed is geworden in de industrie, leert de ervaring dat onafhankelijke kwaliteitscontrole van groot belang is en een wezenlijke bijdrage levert aan de uiteindelijke kwaliteit van een project.

DCC beschikt over diverse NACE level 3 gecertificeerde coatinginspecteurs. Het uitvoeren van inspecties vergt vakkennis en ervaring, maar vooral communicatievaardigheden. Onze aanpak is altijd oplossingsgericht. DCC heeft ervaring met projecten die onder Norsok M501 worden uitgevoerd alsmede de standaard specificaties van de grote petrochemische bedrijven zoals Total, Shell, ExxonMobil, etc.

staalwerk voorbehandeling

Voorbehandeling

De oppervlaktevoorbehandeling van een ondergrond is van essentieel belang voor het presteren van een conserveringssysteem. Het kan het best vergeleken worden met het fundament van een gebouw. Indien..

Lees meer >

Klimatologische  omstandigheden

Klimatologische omstandigheden

De juiste klimatologische omstandigheden op het moment van applicatie van een conserveringssysteem is van groot belang voor het functioneren hiervan. Het is algemeen bekend dat de klimaatcondities waaronder…

Lees meer >

Laag dikte

Laagdikte

Voldoende laagdikte van een conserverings systeem is van wezenlijk belang voor het verkrijgen van de gewenste mate van barrièrewerking. Te hoge laagdikte, daarentegen, kan resulteren in…

Lees meer >

doorharding

Doorharding

Het bereiken van voldoende of zelfs volledige doorharding van een conservering is van essentieel belang om het moment vast te kunnen stellen dat een conserveringssysteem “in bedrijf” kan worden genomen….

Lees meer >

kleurmeting

Poriëndetectie

Indien een conservering poriën bezit, is de diffusieweerstand van de conservering op de betreffende plaatsen niet optimaal. Poriën zijn vaak lastig visueel waarneembaar. Met een poriëndetector test DCC de…

Lees meer >

hechting

Hechting

Of een conserveringssysteem nu een verfraaiende of beschermende functie vervult, indien deze niet of onvoldoende hecht aan de ondergrond kan de beoogde functie niet worden gewaarborgd.

Lees meer >

kleurmeting

Kleur en kleurverschillen meten

De kleur van een conserveringssysteem is veelal van belang. Is de aangebrachte kleur van de conservering wel de overeengekomen kleur? Is er sprake van zogenaamde “verkleuring”? DCC staat u bij.

Lees meer >

kleurmeting

Meten van glans

De glanswaarde van een conservering wordt gemeten door een lichtstraal met een constante intensiteit onder een vaste hoek op een testoppervlak te schijnen en onder dezelfde hoek de mate van reflectie te meten.

Lees meer >