Kleur en kleurverschillen meten

De kleur van een conserveringssysteem is veelal van belang. Is de aangebrachte kleur van de conservering wel de overeengekomen kleur? Is er sprake van zogenaamde “verkleuring”? DCC staat u bij.

icoon waarschuwing

Kleur en beleving van kleur is vaak een subjectief gegeven. Kleuren kunnen echter worden gemeten volgens de zogenaamde CIE-lab methode. Hierbij worden de kleuren geïdentificeerd aan de hand van hun “L” waarde (grijswaarde), “a” waarde (positie tussen rood en groen) en de “b”  waarde (positie tussen blauw en geel). Wanneer de positie van een kleur is bepaald is het mogelijk om de “afstand” tot een tweede kleur te bepalen, met andere woorden het kleurverschil tussen deze twee kleuren kan worden gemeten.

Kleurverschillen worden uitgedrukt in ΔE (delta E), waarmee de ruimtelijke afstand tussen twee kleurlocaties in het CIE-kleurensysteem wordt aangegeven.

DCC beschikt over een X-Rite RM200QC Spectrocolorimeter. Dit apparaat kan tot 20 referentie-normen in het geheugen plaatsen. Het apparaat kan maximaal tot 350 monsters registeren en vergelijken met de normen. Dit apparaat kan worden gebruikt om verkleuringen te meten ten opzichte van een oorspronkelijke toestand of om een kleurverschil te meten ten opzichte van een referentie. Het is dus ook mogelijk om kleurverschillen tussen verschillende leveringen van producten te bepalen.

dikte meeten

Klik hier voor
Overige diensten