PAK houdende verfsystemen

PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) vertegenwoordigen een gezondheidsrisico voor de degenen die dit type conservering moeten verwijderen. Bepaalde vormen van PAK zijn carcinogeen en worden vaak aangetroffen in oude koolteer(epoxy) verf. 

icoon arbitrage en mediation

PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) houdende verfsystemen zijn verfsystemen op basis van koolteer(epoxy). Dergelijke verfsystemen zijn zeer effectief om stalen constructies te beschermen in ondergrondse of onder water toepassing. Een nadeel van PAK houdende verf is dat het tegenwoordig beschouwd wordt als zijnde zeer ongezond omdat een aantal van deze zogenaamde PAK carcinogeen (kankerverwekkend) zijn. Deze specifieke PAK komen voor in koolteerhoudende producten. Producten op basis van koolteer zoals bijvoorbeeld koolteer-epoxy werden in het verleden op grote schaal toegepast op waterbouwkundige werken zoals sluizen en waterkeringen. Het is dus mogelijk dat een bestaande conservering verwijderd dient te worden en dat het vermoeden bestaat dat er sprake is van een PAK houdende verf. De PAK houdende verf kan negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de medewerkers van het conserveringsbedrijf alsmede invloed hebben op de te nemen kostbare beheersmaatregelen tijdens het conserveringstraject. DCC kan u bijstaan bij het vaststellen van PAK in bestaande conserveringslagen. Door het afnemen van verfmonsters op locatie en laboratoriumonderzoek middels GLC (gaschromatografie) techniek, kan onomstotelijk worden vastgesteld of de afgenomen verfmonsters PAK bevatten overeenkomstig een EU-lijst van bekende, carcinogene koolwaterstoffen.

dikte meeten

Klik hier voor
Overige diensten