Onze diensten

DCC heeft uitsluitend experts in dienst. Echter, iedere expert heeft een extra ontwikkeld expertiseveld. Een consultant van DCC is altijd “de juiste expert op de juiste plek”.

Onderhoudsstrategieën

Het tot stand brengen van een gedegen onderhoudsstrategie is vakwerk, vereist inzicht alsmede een langdurige ervaring. DCC is uw partner en in staat maatwerk te verrichten.

Lees meer >

Arbitrage en mediation

Middels mediation kan de gang naar de rechtbank vaak voorkomen worden. Mocht (arbitrage)rechtspraak onvermijdelijk zijn, staat DCC u bij als “getuigenexpert”.

Lees meer >

Kostenraming

Een kostenraming kan dienen als controle op een geoffreerd bedrag of als basis fungeren voor budgetaanvragen. DCC levert kostenramingen welke als zijnde…

Lees meer >

Conserveringsspecificaties

Een gedegen conserverings specificatie is een noodzakelijke basis voor ieder succesvol conserveringsproject waarbij verwachtingen in concrete eisen worden gegoten. DCC levert eenduidige specificaties welke tot helderheid leiden voor alle betrokken partijen.

Lees meer >

Schadeanalyse

Een gedegen schadeanalyse is niet uitsluitend een lijvig rapport waarin allerhande laboratoriumresultaten zijn opgesomd. Het vereist naast de juiste techniek vooral de juiste tactiek. DCC heeft jarenlange ervaring in het verrichten van schadeanalyses.

Lees meer >

Laboratoriumtechnieken

De juiste interpretatie van laboratoriumresultaten is net zo belangrijk als het verrichten van laboratoriumtesten op zichzelf. Een middels labonderzoek aangetoonde afwijking is niet per definitie de hoofdoorzaak…

Lees meer >

Inspectie

Inspectie is het middel om vast te stellen in hoeverre voldaan wordt aan concrete besteks-eisen. DCC beschikt over professionele gecertificeerde inspecteurs met decennialange ervaring. Een inspecteur van DCC baseert zich uitsluitend op feiten en niet op meningen.

Lees meer >

Trainingen

Training is het middel om kennis te vergroten, kennis “op te frissen” of om doelgericht naar een officiële certificering te werken. DCC Training BV is het centrale punt waar opgedane kennis en decennialange ervaring beschikbaar is.

Lees meer >