Datacenter

DCC verzorgt bij een datacenter in Rotterdam een periodieke controle van de omgevingslucht. De gegenereerde informatie wordt door de opdrachtgever gebruikt om het eigen klimaatbeheersingssysteem te controleren op correcte werking. Een juist klimaat is in datacentra van belang om te kunnen borgen dat het ontstaan van corrosie aan server- en randapparatuur tot een minimum wordt beperkt.

Andere projecten:

TEAM Terminal

Team TerminalDCC is er trots op het “beheer” en de conserveringsstrategie van conserveringssystemen voor TEAM Terminal, een grote opslagterminal van ruwe olie, te mogen verzorgen. Het totale geconserveerde oppervlak van de opslagtanks wordt geschat op meer dan 250.000...

Hartel Tank Terminal (HES)

Hartel Tank Terminal (HES)DCC BV is betrokken bij de conservering van de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam. Op het terrein van  de nieuwe terminal worden in totaal 54 tanks gebouwd met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. De...

Akito Noshiro

Akito NoshiroDCC BV is betrokken bij diverse Offshore windturbine projecten waaronder het Akita Noshiro project. Dit project bevindt zich in de buurt van de havens Akita en Noshiro in Japan. Het gaat om een voor Europese begrippen klein windpark met 13 turbines voor...