Team Terminal

DCC is er trots op het “beheer” en de conserveringsstrategie van conserveringssystemen voor TEAM Terminal, een grote opslagterminal van ruwe olie, te mogen verzorgen. Het totale geconserveerde oppervlak van de opslagtanks wordt geschat op meer dan 250.000 m2 uitwendige conservering en meer dan 130.000 m2 inwendige conservering.

Het doel van de strategie bij TEAM Terminal is een te overbruggen termijn van 20 jaren zonder significante corrosie waarbij voor de uitwendige conservering tevens hoge cosmetische eisen gelden.

De inzet van DCC betreft status-, garantie- en uitvoeringsinspecties. Deze inspecties leiden tot een conserveringsprogramma waarvan DCC tevens de randvoorwaarden (bestekeisen) opstelt. Vervolgens wordt het eerder uitgevoerde conserveringswerk jaarlijks geïnspecteerd in de vorm van zogeheten garantie-inspecties. Na het verlopen van de garantie op de conservering wordt 3-jaarlijks een status-inspectie verricht teneinde de integriteit van de conserveringssystemen te verifiëren. Hiermee wordt eventuele corrosievorming in kaart gebracht zodat op gepaste wijze tijdig herstel van de conservering kan plaatsvinden.

Andere projecten:

Hartel Tank Terminal (HES)

Hartel Tank Terminal (HES)DCC BV is betrokken bij de conservering van de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam. Op het terrein van  de nieuwe terminal worden in totaal 54 tanks gebouwd met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. De...

Akito Noshiro

Akito NoshiroDCC BV is betrokken bij diverse Offshore windturbine projecten waaronder het Akita Noshiro project. Dit project bevindt zich in de buurt van de havens Akita en Noshiro in Japan. Het gaat om een voor Europese begrippen klein windpark met 13 turbines voor...

Dow Terneuzen

Dow TerneuzenDCC heeft opdracht gekregen van DOW Terneuzen om de status van de conservering van een aantal fabrieken in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de inmiddels ruime expertise van DCC BV met betrekking tot statusinventarisaties. De toestand...