Dow Terneuzen

DCC heeft opdracht gekregen van DOW Terneuzen om de status van de conservering van een aantal fabrieken in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de inmiddels ruime expertise van DCC BV met betrekking tot statusinventarisaties. De toestand van de conservering wordt gedefinieerd aan de hand van, onder andere, de norm ISO 4628. Een goed inzicht in de toestand van de conservering is noodzakelijk om onderhoudsprioriteiten en budgetten vast te kunnen stellen.

 

Andere projecten:

TEAM Terminal

Team TerminalDCC is er trots op het “beheer” en de conserveringsstrategie van conserveringssystemen voor TEAM Terminal, een grote opslagterminal van ruwe olie, te mogen verzorgen. Het totale geconserveerde oppervlak van de opslagtanks wordt geschat op meer dan 250.000...

Hartel Tank Terminal (HES)

Hartel Tank Terminal (HES)DCC BV is betrokken bij de conservering van de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam. Op het terrein van  de nieuwe terminal worden in totaal 54 tanks gebouwd met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. De...

Akito Noshiro

Akito NoshiroDCC BV is betrokken bij diverse Offshore windturbine projecten waaronder het Akita Noshiro project. Dit project bevindt zich in de buurt van de havens Akita en Noshiro in Japan. Het gaat om een voor Europese begrippen klein windpark met 13 turbines voor...