Triton Knoll OWF

DCC BV is betrokken bij diverse Offshore windturbine projecten waaronder het Triton Knoll project. Dit project bevindt zich ongeveer 32 km voor de kust van het Engelse Lincolnshire en heeft een potentieel vermogen van 855 MW. Het windpark zal ca. 900.000 gezinnen voorzien van groene energie. De conservering betreft zogenaamde Monopiles die op het terrein van SIF op de Maasvlakte door de fa. van Ginkel worden voorzien van een conserveringssysteem.  De zogenaamde “transition pieces” worden door Smulders in Hoboken gebouwd en geconserveerd. DCC BV was betrokken in het opstart traject bij het opstellen van conserverings- en inspectieplannen en het overleg met de klant. In de uitvoering heeft DCC BV inspecties uitgevoerd tijdens de conserveringswerkzaamheden.

Andere projecten:

TEAM Terminal

Team TerminalDCC is er trots op het “beheer” en de conserveringsstrategie van conserveringssystemen voor TEAM Terminal, een grote opslagterminal van ruwe olie, te mogen verzorgen. Het totale geconserveerde oppervlak van de opslagtanks wordt geschat op meer dan 250.000...

Hartel Tank Terminal (HES)

Hartel Tank Terminal (HES)DCC BV is betrokken bij de conservering van de nieuwe HES Hartel Tank Terminal op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam. Op het terrein van  de nieuwe terminal worden in totaal 54 tanks gebouwd met een capaciteit van 1,3 miljoen m3. De...

Akito Noshiro

Akito NoshiroDCC BV is betrokken bij diverse Offshore windturbine projecten waaronder het Akita Noshiro project. Dit project bevindt zich in de buurt van de havens Akita en Noshiro in Japan. Het gaat om een voor Europese begrippen klein windpark met 13 turbines voor...